Category Archives: Växter

23 augusti 2019; En riktigt ovanlig företeelse

Ibland händer det att man får vara med om något så ovanligt att det kanske inte händer igen under ens livstid. En del himlafenomen återkommer ju med ganska långa intervall så när man fått se total solförmörkelse eller månförmörkelse så brukar det var långt kvar till nästa gång som det sker. Det blir lite mer jordnära när det handlar om växter. Lind är ett trädslag som är tämligen utspritt och i Kinda trivs den såväl i brantområden som i ädellövskog. Tack vare förra årets speciella sommar har frukterna av lind kunnat mogna vilket verkar ske ungefär en gång per hundra år. Vad exakt som påverkar verkar inte vara helt säkerställt. En del hävdar att det krävs mycket varm sommar med efterföljande lång och varm höst och andra menar att det är avgörande med några extremt varma dygn för att fröet ska växa till på rätt sätt. Att det är ovanligt verkar dock alla hålla med om. Fredagens promenad i en ädellövskog där lind dominerar ligger på gränsen mot Västerviks kommun. Området är flera hektar stort och det finns också lindar spridda lite här och var inne i omgivande granskog. Trots att det finns lind utspritt över ett stort område kunde vi bara hitta någonstans mellan tio och femton plantor. Jag vet att man i västra länsdelen, bland annat på och nedanför Omberg noterat en del lindplantor också men för övrigt är jag i dagsläget osäker på hur det ser ut. Det finns en viss variation vad gäller hjärtbladens utseende där några är femfingrade och några är sjufingrade där den mellersta sticker ut lite extra.

20 april 2018; Svampar och sippor

En av de varmaste dagarna hittills med ljumma sommarvindar. En förmiddagstur för att se hur långt våren kommit. Tibast blommar och jag hittade denna gång en planta som är över två meter hög. Kan inte komma på att jag hittat något så pass högt tidigare. Vårsvamparna har tagit ett kliv framåt tack vare ett antal soliga och ganska varma dagar. Bombmurkla, svart vårskål och några små stenmurklor var bara några av de svampar som gick att hitta. Blåsipporna är utslagna och pryder marken nästan överallt. Åkte också en extra vända för att se om det fanns några knoppar av mosippa. Där blev jag synnerligen förvånad när de stod i full blom och många stänglar dessutom. Även både skogsödla och sandödla fanns på plats och ilade snabbt undan i på den varma sandiga marken.

21 oktober 2017; Blommor i skägget

blomskaggPå besök i ett spännande reservat i södra Kinda. Hulebo, där det endast blev en lite del som jag hann med. Senvuxna ekar, varav de flesta är bergek, som med sina ekollon med kort stjälk lätt kan särskiljas från vår mer vanliga skogsek. Fick också lära mig ett ännu bättre kännetecken på bladen där vanlig ek har sidonerver till både spets och vik medan bergeken endast har nerverna till spetsarna på de vågkantade bladen. På flera av ekarna växer en speciell lav som heter blomskägglav. Stora runda fruktkroppar som har en kant av tunna grenar. Många exemplar växer högt upp och kan endast ses som en siluett mot himlen. Även fertil lunglav, alltså lunglav med fruktkroppar, växte på en plats i utkanten av reservatet. Vad jag känner till är det bara två platser till i Östergötland där detta förekommer.

2 september 2017; Öron och horn – allt fler svampar i markerna

harorastubbhorn

Mitt bland blåsippa och mossor står den märkliga skålsvampen som jag tror är haröra. Den är tunnkantad och ganska stor. Egentligen är jag på jakt efter en ovanlig växt som heter myskmåra. Det visar sig finnas ganska gott om den också men mer spektakulära svampar drar till sig mer uppmärksamhet. Som till exempel stubbhorn som ser ut som små renhorn som sticker upp från marken.

18 augusti 2017; Amiral, vädd och gentiana på äng och fält

amiralgentianaBetesmarker som hävdats sedan många hundra år har skapat förutsättningar för några av de mest kräsna växterna som bara finns kvar på ett fåtal platser. Fältgentiana är en sådan som är väldigt känslig för upphörd betesdrift och igenväxning. Denna dag är jag på några otroligt artrika betesmarker runt Törnevik, Dänskebo och vid Groveda utanför Rimforsa. På den ena finns det senblommande fältgentiana och på den andra är det en tidigblommande variant och på den tredje platsen finns både spindelört och ärtvicker där spindelörten kräver bete men den delikata ärtvickern vill inte ha betesdjur. Här och var fladdrar amiralfjärilar mellan ängsväddblommor.

28 juni 2017; Orkidéer över hela ängen

gamlamalakollageIbland blir man helt tagen av en naturupplevelse. När jag tar en lunchtur till Gamla Måla mellan Kisa och Ulrika, visar den gamla fuktängen upp sig på ett fantastiskt sätt. Vet inte riktigt hur många blommande orkidéer det är men det handlar om tusentals. Mestadels Jungfru Marie nycklar men även grönvit nattviol, äkta nattviol och enstaka exemplar av brudsporre. När man tittar lite mer noga gömmer sig också en mer oansenlig orkidé, tvåblad, ganska frekvent men som inte direkt skriker ut att den finns då den har mestadels gröna nyanser. På många delar av området står en mer högvuxen växt ut sig. Det är brudborste, som har en stor utbredd korg med lila-rosa färg som består av massa småblommor.

27 juni 2017; Aspfjärilen undrar vad jag sysslar med

rodsyssla2017Riktigt varmt i den knastertorra tallskogen. Knappast några blåbär eller lingon på gång men smultron börjar mogna i vägkanten. Tar mitt årliga besök till en skogsbacke för att se hur det går för rödsysslan, en av våra mer ovanliga och okända orkidéer. I år finns bara ett blommande exemplar vad jag kan se men fem plantor utan blomställning. Märkligt att den finns just på den här platsen när det finns hur många likadana ytor som helst. Varför just här? Är det en rest från tidigare skogsbete eller finns det något i marken som gynnar växterna här? På grusvägen sveper aspfjärilar fram på låg höjd och landar men fladdrar vidare ganska snabbt. Svårt att hinna få någon bra bild. Jag går runt och försöker följa fjärilarna men de flyger bara längre bort. Telefonen ringer och jag blir stående en stund och rätt som det är landar en aspfjäril på min sko. Vad kan det vara som är så inbjudande? Den söker med sugsnabeln i de hål som finns i tyget på skon och blir sittande ganska länge.aspfjaril

21 juni 2017; Några av de små i hage och äng

gentianalasbrakenAtt krypa på marken i en fantastisk blomsteräng vid Föllingsö utanför Kisa kan ge mycket. Hösnuva är en sak, insåg jag efter en liten stund, men även ett härligt perspektiv på några av de små växter som idogt strävar upp för att få en liten bit av solljuset. Dessa kortväxta som under årens lopp helt och hållet förlitat sig på människans slåtter med lie eller skära och djurens bete och tramp. Här har många hundra, ja kanske till och med tusen år av hävd, format en flora och fauna som är både enormt artrik men också rik på färg, form och strategier för både spridning och annat.

18 juni 2017; Tunga skvättor kämpar med fetknoppar

kollageRiktigt härligt sommarväder med växlande molnighet och tämligen varmt i luften. En kort promenad där jag egentligen hade tänkt att leta efter blommande olvon och besksöta. Det blev inte någon av dessa med lite annat smått och gott. På stenhällarna strax utanför tomten lyser det gult av fetknopp. Fjärilar, bin och en del andra insekter söker sig fram bland alla tusentals blommorna. Längs med vägen lyser oxtunga med djupt blålila blommor och en bit bort i betesmarken har rödkämpar börjat blomma vilket visar på att det är någon form av kalk i marken. En hane av brun kärrhök drar fram lågt över den nyslagna vallen och buskskvättor och stenskvättor sitter och varnar på flera ställen. Ungarna ligger säkert och väntar i boet eftersom både hane och hona är ute och flyger och samlar mat.gulfetknopp

17 april 2017; Påskhelgen avslutades med sippbesök

mosippa 20170416_2mosippa20170417

På den sandiga mon bland tall, ljung och lingon strävar några envisa mosippor upp med ett mycket begränsat antal blomstänglar. Vissa år är det gott om blommor men i år verkar det som att det åtminstone ännu inte har blivit riktigt bra temperatur eller om förra årets torka har påverkat. Tillsammans med goda vänner som bor i trakten hjälps vi åt att leta och räkna både plantor och blomstänglar men det är mycket färre än jag någonsin sett på denna plats. Trots det kalla vädret tar vi oss tid att njuta av dessa fantastiska sippor som en gång var betydligt vanligare i våra sandiga miljöer där äldre tiders skogsbete med djurens tramp och svedjebränning hela tiden skapade förutsättningar för frön att gro och blad att utvecklas. Numera sluter sig dessa områden och utan aktiv hjälp är dessa sippor ett minne blott. Själv vill jag kunna ta med barn och eventuella kommande barnbarn till denna och andra platser och kunna se mosippan i dess naturliga miljö men då krävs små men ack så viktiga insatser och dessutom ingen som gräver upp plantor för att odla runt knuten.