Category Archives: Kinda

6 juli 2023: Ögonblick man minns

En tämligen vanlig promenad med hunden. Det blåser lite och på himlen finns en del stackmoln som gör att det inte blir alltför varmt då solen då och då döljer sig bakom fluffiga moln. Det ser inte ut som att de kommer torna upp sig till åskmoln utan de kommer snarare lösas upp fram mot kvällen. På avstånd hör jag en vaktel som med sin specifika ploppkonsert är svår att ta miste på. Jag ser på håll att en havsörn kommer åt mitt håll. Jag följer den med blicken och inser att den faktiskt kommer att flyga ganska nära en häckningsplats för röd glada. Det blir nog också lite väl mycket och alltför nära så det kommer en glada som gör återkommande attacker. När gladan kommer alltför nära med klorna reagerar örnen på att vända runt för att kunna försvara sig med sina egna klor ungefär som man kan få se när de gör sin spelflykt då hanen överför byte till honan med klorna mot varandra. Jag inser att jag får uppleva något som jag antagligen inte får se igen. Två av våra största rovfåglar, gladan med vingbredd på en meter och sjuttio centimeter och örnen som har ett par decimeter över två meter. Örnen inser efter ett tag att de nog är ganska obehagligt med dessa attacker och flyger vidare medan gladan verkar återgå till sin boplats som antagligen innehåller ungar som nog snart flyger ur boet.

Veckans fågel, VECKA 26: Törnskata

Det finns två fåglar som liknar varandra och som lite tar över samma beteende och i viss mån samma plats men den ena ser jag bara på vintern och den andra bara på sommaren. De som jag tänker på är varfågel och törnskata. Jag skulle nog säga att det inte helt stämmer med samma plats. Törnskatan är lite mer knuten till betesmarker gärna med ett utvecklat buskskikt och varfågeln ser jag mer ofta på fuktigare gräsmarker gärna med buskar men kanske inte just betesmarker i första hand. Båda föredrar att äta allt från insekter till ödlor och små gnagare där jag tror att varfågeln, som är lite större, har lättare att ta även lite större gnagare. Törnskatan ser jag alltmer sällan. Det kan kanske bero på ändrat bruk av markerna och jag tror att den missgynnats av omfattande röjning av kantzoner som utförts på ett intensivt sätt så att det inte längre blir en flytande buskrik övergång mellan åker och vall samt skog. I denna kantzonen fanns tidigare slån, nypon, enbuskar, olvon, fläder och hägg som alla på olika sätt drar till sig djur som är lämpliga som föda för törnskatan. Även alltför intensiv buskröjning i betesmarkerna minskar möjligheten till skydd, jakt och föda.

Veckans fågel, VECKA 25: Fiskgjuse

Ett stort risbo i toppen av ett träd och kanske oftast en tall som ska kunna klara den tyngd som boet innebär. Många bon finns kvar men inte alltid bebott av fiskgjuse som ofta är de som byggt dessa. Idag är det vanligt att det istället är korp som tagit över och fiskgjusen är betydligt mer ovanlig än tidigare. Vad som har orsakat minskningen verkar oklart. Många gånger är de största riskerna själva flyttningen och kanske även faror på övervintringsplatsen. Än så länge finns vissa platser där den fortfarande är ganska vanlig och lätt att få se. I Kinda finns en liten fågelsjö som heter Striern och som ligger intill Kättilstads kyrka. Här är fiskgjuse en flitig besökare och står ryttlande, stilla i luften för att fokusera på en eller annan blänkande fisk som ligger nära ytan. En snabb attack och dyk ner i vattnet ger ofta resultat i denna fiskrika sjö. Många gånger ser det ut som att det är brax eller någon annan likfomig fisk som blir byte. En och annan gång är fisken så pass stor att det både är svårt att lyfta från vattenytan och även flyga vidare till boet.

28 juni 2023: Vad döljer sig i dunklet

Det knastrar under fötterna i den torra och glesa tallskogen. Många växter ser ut att kämpa i torkan men det finns ändå ganska många växter som verkar trivas bra. I en strimma solljus lyser rönnstammen och bland bergslok, kruståtel, harsyra och ängskovall står den, rödsysslan eller röd skogslilja, som kanske är det vanligare namnet. Mitt årliga besök på denna plats visade att det blommar ganska bra. Ungefär hälften av plantorna har blommor och resten är infertila, något som varierar från år till år. Förra året hade nästan alla plantor en blomstängel medan andra år har det varit väldigt få blommor. Det är några veckor i juni som man har chansen att se rödsysslan blommande och sedan är det en svår art att hitta då de gröna bladen blir väldigt anonyma tillsammans med övrig grönska.

21 juni 2023: En parasit, en klättrare och en giftig sparrisväxt

Det är en varm dag och inne i den täta skogen är det gott om myggor men jag tar mig tid att sätta mig på huk för att få bild på några växter som döljer sig i den skuggiga miljön. Jag befinner mig i en blandskog där många granar dött av barkborreangrepp men många gamla granar verkar också ha klarat sig. För övrigt finns här gott om hasselbuketter, lind och rönn. I den mullrika jorden spirar flera exemplar av nästrot. En orkidé som saknar klorofyll. Den får sin näring genom att parasitera på svampmycel. Det verkar inte som att de parasiterar på andra högre växter utan endast på svamp. Det är en av tre svenska orkidéer som saknar klorofyll och jag har tänkt att hitta alla dessa denna sommar. De två övriga, korallrot och skogsfru kan bli svårare. Korallroten är inte helt ovanlig men dyker inte upp i större mängd varje år. Skogsfrun är en riktig luring som sannolikt inte kommer upp årligen utan kan dröja flera år mellan blomningarna. Att nästroten finns just på denna plats visar på att det är kalk i jordlagren.

Här finns också två andra växter som man kanske inte alltid lägger märke till. Skogsvicker med sina vita blommor men som man vid närmare betraktelse kan se hysa blålila streck. På många växter kan just denna typ av linjer vara körriktningsvisare för pollinerande insekter. Ett sätt att visa var man ska landa. Skogsvicker är ganska vanlig och växer gärna i dikeskanter längs med skogsvägar men för att växa på höjden behöver de hjälp vilket de får eller tar från träd eller buskar eller andra växter som till exempel örnbräken.

En väldigt vanlig växt är ekorrbär som trivs i många skogstyper men kanske är så pass oansenlig att den försvinner i all annan grönska. Den är en sparrisväxt som efter blomning med små späda, vita blommor, utvecklar röda bär som anses vara giftiga eller i alla fall irriterande på slemhinnor.

20 juni 2023: Ungar och stressade vuxna överallt

På väg tillbaka i bilen blir vi hindrade igen. En skogssnäppa står på vägen och är orolig. Efter en stund kommer några ungar springande över vägen och gömmer sig i vägkanten. Det blir till att mycket sakta åka fram för att inte riskera att köra på någon av alla de ungar som är igång just nu.

Nej, jag är inte på stranden eller i något köpcentrum där just många barn och stressade vuxna inte brukar vara en ovanlig kombination. Jag är ute i skogen och hade planerat en ganska stilla promenad som vid flera tillfällen avbröts av varnande vuxna fåglar. Först en större hackspett som markerade tydligt att den inte ville ha oss på nära håll och därefter flyger några ungar i ostadig flykt mellan träden. Vi drar oss vidare för att strax därefter skrämmas av en järpe som hastigt flyger iväg men bara en kort bit och sitter sedan och varnar. Allt tyder på fler ungar och sannolikt ganska nära oss. Vi drar iväg åt annat håll och bestämmer oss för att ta oss ut till närmaste grusväg för att inte störa mer. Helt plötsligt dyker en järpe upp mitt på vägen bara meter framför hunden och efter kommer små ullbollar. Jaha, dags att backa och gå åt andra hållet. På håll hör jag en skogssnäppa som också är igång och varnar. Vi går sakta och försiktig förbi den varnande snäppan men helt plötsligt yr det ungar både på marken som drar in och gömmer sig men även svajigt flygande och sätter sig lite här och var i en sälg och andra buskar. De ungar som springer på marken visar sig vara skogsnäppor och de som sätter sig i träd och buskar är järpar.

Den lilla järpkycklingen sitter tillsammans med några syskon, utspridda i träd och buskar medan ungar av skogssnäppa gömmer sig nedanför.

Eftersom det finns järpkycklingar på plats är det inte långt till någon stressad vuxen fågel. Efter en stund skymtar jag något som rör sig i dunklet. Den vattrade fjäderdräkten ger ett bra kamouflage.

Järpe är egentligen inte ovanlig men har en benägenhet att hålla sig undan och även om man skrämmer en järpe drar de ofta iväg på ett sådant sätt att det inte är lätt att hinna se vilken art det är.

Veckans fågel, VECKA 23: Steglits

En specialist på frön från tistel och kardborre men uppenbarligen finns många andra frön som fungerar bra. Här sitter steglitsen och gungar i den ljumma vinden. En grupp ängshaverrot har blommat färdigt och består istället av en mängd frön med varsin hårpensel. Metodiskt tar den tag i hårpenseln och rycker till och sedan nyper av så att endast fröet återstår. När man visar bild på steglits får man många gånger reaktionen att det ser ut som en burfågel och då är det sannolikt zebrafink som man sett i djuraffär eller hemma hos någon. Den ljusa undersidan, det röda huvudet en beige rygg med svarta inslag samt gyllengula fält på vingarna. Här har man använt hela paletten och en flock steglitser är verkligen iögonenfallande. De är också ganska lätta att locka fram till fågelbordet. Jag har vissa vintrar plockat en bukett med vinterståndare av tistel och kardborre och sätter på en stolpe ungefär som en julkärve. Det går ju också att vara lite mer försiktig med att ta bort tistlar och kardborrar, särskilt när de står i utkanten av trädgården. Dessa kan utgöra ett avgörande skafferi om det blir en lång och besvärlig vinter.

En kombination av svajande steglits och en fotograf som inte kan hålla riktigt stilla. Effekten blir nästan som en akrylmålning.

6 juni 2023: Ängshaverrotens liv på gränsen

Där i vägkanten står de tämligen tätt, ängshaverrot. Långsträckta med sina gula blomkorgar som efter blomningen får maskroslika frön. Roten har ansetts som användbar och lätt kokta ska de likna sparris. Jag har inte provat men det nämns att det ska ha en sötaktig smak. De växer oftast på gränsen mellan diket där det är tät vegetation och vägen där det är kraftig påverkan av trafik och snöröjning som skapat en lite zon i vägkanten där det är glest med vegetation. Linné skapade ett blomsterur baserat på när olika blommor öppnar sig och sluter sig vilket för ängshaverroten är mellan 3 och 5 på morgonen respektive 9 till 10 på förmiddagen.

Veckans fågel, VECKA 22: Röd glada

Det finns några fåglar som verkligen utvecklat flygtekniken och man kan nästa säga att de har tre vingar som alla samspelar. På mina promenader med hunden har jag förmånen att kunna betrakta dessa mäktiga fåglar på nära håll och se stjärtpennorna vridas för att kompensera och hålla huvudet stilla för att bättre kunna spana och ta byten. Det finns ju flera fåglar som beter sig liknande och då tänker jag bland annat på tärnor och tornfalk som ju också ryttlar där vingar och stjärtpennor ser till att huvudet är helt stilla.

Nyslagna gräsmarker är väldigt inbjudande för gladan. Antagligen visar sig åtskilliga sorkar och möss som helt plötsligt blir av med sitt skydd av tätt gräs. Det har ju de senaste tio åren blivit en väldigt stor ökning av röd glada i trakterna där jag bor och från att ha varit en exklusiv art som man möjligen fick se någon gång per år till att vara en följeslagare i stort sett så fort som man är utomhus. Tidigare brukade jag skämta med att säga att jag har mer glada än mygg där jag bor men detta får jag i år ta tillbaka för det är påtagligt mer myggor än vanligt. Detta beror sannolikt på att det varit gott om småvatten och stillastående vatten i diken och i skogen vilket gjort att det kläckts fram gott om mygg vilket borde gynna många fåglar.

3 juni 2023: Måne över skogen

En kvällspromenad med hunden och ett nära möte med ett par grävlingar. Det händer ju alltid saker när man vistas mycket utomhus och särskilt på kvällen och i gryningen då många djur är ute och aktiva som vi sällan ser på dagen. När jag kommer tillbaka från promenaden ser jag månen. Som ett eldklot visar den sig precis över trädtopparna. Jag slås alltid av att månen stiger så pass fort. Det är inget man märker när den står högt upp på himlen. Men när det finns något att jämföra med så flyttar den sig snabbt. En fascinerande sak är ju den välsynkade rotationen som hela tiden innebär att samma sida visas mot oss och därför får vi aldrig se baksidan från jorden.