Veckans fågel, VECKA 24: Pilgrimsfalk

Det är verkligen roligt att se framgångar i naturen. En fågel som varit borta från Sverige och påverkad av gifter som människan spridit. Att det dyker upp ovanliga fåglar från en helt annan plats i världen ger mig sällan samma känsla som när det är något som verkligen hör till den svenska faunan men som fått sina häckningar förstörda av både PCB och boplundring och som tydligt återhämtar sig. Det är mycket tack vare ett långsiktigt arbete med att föda upp fåglar under kontrollerade i projekt Pilgrimsfalk med giftfri föda och ingen möjlighet att någon tar ägg eller ungar som gett denna framgång. Vi ser lite av samma sak med havsörn där det under perioder har utfodrats med giftfri föda för att minimera risken att de ska få i sig ämnen som påverkar äggskal och foster. Numera finns goda möjligheter att året runt få se pilgrimsfalk i Östergötland trots att den de senaste åren även blivit påverkad av fågelinfluensa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *