Min första sippa för året blev en mo

Jag tror inte att det hänt förut, att den första sippa som jag ser blomma är en mosippa. Snötäcket har ju gjort att jag inte riktigt har hittat tillräckligt exponerade platser för blåsippa även om jag vet att det finns andra som sett blåsippa ett tag. Det kan dock sägas att denna mosippa står extremt bra med tanke på solinstrålning i en slänt med optimal lutning på sandig mark och skyddad av en tallstubbe. Mosippan är ju ganska stor i jämförelse med övriga sippor men tyvärr har den svårt i dagens landskap när de mest gynnsamma platserna växer igen med ljung, lingon och mjölon. Men på några platser lyckas ändå mosippan hålla sig kvar och i detta fall är det kanske delvis för att de står i en ledningsgata som röjs regelbundet vilket innebär att både lövuppslag och buskar tas bort men även en störning i form av tramp som säkert också är positivt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *