26 januari 2023; Jakt på bomb blev i alla fall sköld

På bilden kan man se ett färskt grönt exemplar som står strax bakom en äldre sporkapsel som är beige.

På väg att försöka hitta årets första bombmurkla. Snön har nyss smält och marken är bitvis lite frusen men när man letar just denna svamp ska man vara ute tidigt på året, bara det har varit snöfritt ett tag. Kunde dock inte hitta någon svamp på de platser där de brukar dyka upp tidigast men däremot finns det gott om gammal granved som börjar få precis den rätta konsistensen för att hysa en av våra mer spektakulära mossor. Grön sköldmossa, en mossa som saknar blad och bara har en sporkapsel som i färskt tillstånd är grön för att kunna producera energi genom fotosyntesen.

Vissa år är det väldigt svårt att hitta några sporkapslar överhuvudtaget och troligen är denna mossa ganska känslig för en längre period av torrt väder.

Det är sällan som det finns mer än några få sporkapslar men enstaka tillfällen har det till och med blivit tvåsiffrigt även om det sällan är mer än tio. Det krävs rejält nedbruten ved och det verkar vara granved som fungerar bäst även om jag hittat denna art både på tall och asp. Lång kontinuitet av död ved är i alla fall viktigt och med såväl återkommande stormar och senare års angrepp av granbarkborrar är det inte särskilt ont om färsk död ved.

Några exemplar av grön sköldmossa på en gammal granlåga strax intill ett av de bästa ställena för att leta bombmurkla. En blockrik mark med kalkrik morän samt tjockt barrtäcke vilket är en ypperlig kombination för bombmurklan även om jag denna fick åka hem utan något fynd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *