25 april 2018; En ljuvligt sjungande siluett

Högst upp i en pärongren sjunger koltrasten sina ljuvliga strofer. Med en aning variation kommer nästan samma strof och ibland lite småkraxande däremellan. Allt är kolsvart förutom den gula näbben som är ganska kraftig för att hålla tag i och smaska i sig maskar och andra insekter samt bär och frukt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *