26 januari 2018; Svampar, snö och is

bombmurkla trattkantarell sma svamparVäderomslag och nästan all snö är borta. I skyddade lägen är det stråk med snö och frusen mark och isen är kvar men osäker även på småtjärnar. En skogstur i högrest barrskog där märkligt nog ganska många svampar växer och frodas. Trattkantarell i gott skick, en samling med små skivlingar samt den ovanliga bombmurklan. Känns lite ovanligt att artbestämma svampar i slutet av januari. För bombmurklan är det påtagligt tidigt och för de andra är det sent på säsongen.

På isen finns också runda stora spår, som visserligen smält ut en del men allt tyder på att det är lodjur som gått här för några dagar sedan. När solen sjunker allt lägre bildas dimma över isen på den lilla tjärnen. På vitmossa i kanten går det att plocka tranbär. Rejält frostnupna men den sura, syrliga och beska smaken gör att hela munnen skrynklar ihop sig.

Sjungande korsnäbb och trummande hackspettar ger dock en aning vårkänsla. Även nötkråkans metalliska skrapande hörs på avstånd.is o dimma2dimma o istranbar is och spar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *