7 juli 2017; Litte rosa i det gröna och en blå jungfruslända

jungfruslanda klotpyrolaEn kvällstur till några favoritplatser där det finns en hel del att titta på i form av orkidéer och annat spännande. En stilla kväll där fjärilar fladdrar mellan blommorna och över den lilla skogsbäcken som kvillrar när vattnet sipprar över stenar, flyger jungfrusländor med sin karaktäristiska stil. Ganska flaxigt med rörelser uppåt och ner och lite nervöst sittande på en gren, växt eller sten för att snabbt röra sig till nästa område men hela tiden i närheten av bäcken. I lite mer skogbeväxta områden finns flera arter av pyrola och klotpyrolan utmärker sig påtagligt med den mer rosa färgen i allt annat grönt. Orkidéerna är i blandade stadier. Korallroten har blommat färdigt, knärot och purpurknipprot har inte slagit ut. På de mer öppna delarna finns tvåblad, Jungfru Marie nycklar, grönvit och äkta nattviol samt den mer sällsynta brudsporren. Jag hade tänkt mig att hitta spindelblomster men den kanske inte har kommit så långt eller så missade jag de få exemplaren som brukar finnas strax intill korallroten. Platserna som besöktes var Ycke naturreservat som egentligen är känt för sin gammelskog med flerhundraåriga barrtärd och rik förekomst av död ved samt Gamla Måla som är en ängsmark som vuxit igen men som restaurerats och som nu hyser en blomsterprakt som knappast kan jämföras med särskilt många andra platser i länet eller i landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *