19 mars 2017; En synnerligen varierad sång

stareStaren har kommit på allvar och sitter sin vana trogen högst uppe i en hästkastanj med vida utsikt åt alla håll. Det går att känna igen mycket av sången sedan tidigare år men lite nya inslag. Den härmande sången innehåller som vanligt storspov men endast med korta strofer. Även fasan, ormvråk, rödvingetrast, grågås, kaja, järnsparv, sothöna och något som mest liknar småfläckig sumphöna är bara några av de läten som kommer från staren. Allt tillsammans med det egna gnisslandet och visslandet som så starlikt alltid finns med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *