29 september 2015; Ett brott är begånget

0367 fossil kalksten ortoceratit0364 fossil kalksten trilobitJa, ett kalkbrott alltså. Mellan Linköping och Motala finns hur mycket spännande geologi som helst. Olika lager med helt olika ursprung varvas och har på sina ställen kommit i dagen genom vägdragning eller som i detta fall genom ett stenbrott där man utvunnit kalksten. Här är kalkstenen mest rödfärgad och vissa lager innehåller fossil. Det som är lättast att hitta är ortoceratiter som är avlånga delar av bläckfiskar men har man riktig tur går det också att hitta trilobiter. Denna gång hittade jag delar av ganska stora exemplar. Här kommer de fram i dagsljuset efter att ha lagrats för kanske femhundra miljoner sedan som en del av den dåvarande havsbotten. På de ganska fuktiga stenterrasserna som bildats vid brytningen växer också kolonibildande alger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *