5 mars 2015; En alltmer ovanlig drill i skyn

8877 del Sanglarka

Sånglärka, något som ofta kommer upp som fråga när man är ute och guidar eller håller föredrag. Många är de som helt plötsligt insett att en röst saknas som ju med sitt enträgna drillande och sin hängande sångflykt över åkermarken är en av de mest karaktäristiska vårtecknen. Varför har det blivit så? Det finns nog många anledningar men ändrade brukningsmetoder och tidigare skördar lär nog ligga högt på listan. De platser där det verkar vara minst lärkor kvar stämmer väl överens med åkrar där åkerholmar har tagits bort och brukningsenheterna är gigantiskt stora utan ens en avvikande grästuva att ta skydd i. På vissa håll har man anordnat lärkrutor som undantas från skörd särskilt när den tidigaste vallen slås. Nu tycker ni kanske att jag skäller på bönderna men egentligen är det ju tack vare att markerna brukas som vi fortsatt har en öppen landsbygd och att vi har kvar lärkan alls. Ack så många djur och växter som skulle försvinna om vi slutade att bruka våra marker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *