20 juli 2023: Två orkidéer på den torra sandiga tallmon

Det är en sval dag och regnet hänger i luften. Jag har några minuter över och stannar vid en grusväg och promenerar in på en äldre körväg. Det är en torr och ganska mager, sandig tallmo med unga träd som planterats samtidigt. En ganska tråkig skog som ser likadan ut åt alla håll och utan någon större variation ens i hur långt det är mellan träden. Men som det är många gånger så kan skenet bedra. Tittar man lite närmare på floran som gömmer sig så dyker flera spännande arter upp. En ganska ovanlig lummer, plattlummer, finns i lite större bestånd. Det finns vissa saker som tyder på att den har gynnats av skogsbrand och jag befinner mig på en plats där det finns otaliga rester efter kolbottnar och i närheten även tjärdalar så stora delar av marken har i alla fall varit påverkat av svedjande av olika slag. Jag går vidare och där mitt på stigen står två blommande plantor med purpurknipprot. Kanske inte en orkidé som jag förknippar med denna miljö och som i första hand vill ha mer kalkrika förhållanden. Nu vet jag att det troligen finns lite basiskt material i moränen som inlandsisen skrapat med sig norrifrån under sin tillväxt för väldigt många år sedan. Det finns även ett antal infertila exemplar som dock är svårare att hitta i den bitvis frodiga grönskan. På väg tillbaka ser jag några välbekanta bladrosetter. Knärot, en förbisedd orkidé som finns lite här och var i äldre barrskog och som oftast upptäcks av blåbärsplockare som när de sitter ner och plockar bär får en annan vinkel och kanske upptäcker de lågvuxna blomstänglarna som just i år verkar vara ganska få. Just på denna plats är det två blomstänglar som gömmer sig under örnbräken och skavfräken. Denna orkidé hittar man inte om man inte jobbar på saken för den är verkligen lätt att gå förbi. I eftermiddag fortsätter jakten på fler orkidéer. Tänkte att jag under sommaren ska försöka hitta alla de som ska finnas i Kinda kommun. Av de cirka fjorton som jag känner till att de finns i kommunen har jag redan hittat åtta så sex stycken återstår varav flera är ganska vanliga men några kräver mer letande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *