28 juni 2023: Vad döljer sig i dunklet

Det knastrar under fötterna i den torra och glesa tallskogen. Många växter ser ut att kämpa i torkan men det finns ändå ganska många växter som verkar trivas bra. I en strimma solljus lyser rönnstammen och bland bergslok, kruståtel, harsyra och ängskovall står den, rödsysslan eller röd skogslilja, som kanske är det vanligare namnet. Mitt årliga besök på denna plats visade att det blommar ganska bra. Ungefär hälften av plantorna har blommor och resten är infertila, något som varierar från år till år. Förra året hade nästan alla plantor en blomstängel medan andra år har det varit väldigt få blommor. Det är några veckor i juni som man har chansen att se rödsysslan blommande och sedan är det en svår art att hitta då de gröna bladen blir väldigt anonyma tillsammans med övrig grönska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *