28 april 2023; Naturen formligen exploderar

Bombmurkla i lucker mossa och barrmatta.

Så blev det ändå dags att hitta en bombmurkla i år igen. På den plats där det tidigare år varit tresiffrigt och till och med upp mot två hundra exemplar. Idag blev det två stycken som dessutom gömde sig ordentligt. Förutom bombmurklan så formligen exploderar grönskan med blåsippa, tandrot, gullpudra, vitsippa och vårfryle. Förutom grönska finns även en som saknar det gröna och det är den tidigblommande vätterosen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *