22 augusti 2015; Klängande vicker och mäktig talus

artvickerEn fredagseftermiddag med varmt väder och dags för att rekognosera lite i intressanta områden som kanske kan bli kommande guideobjekt. Har på det ena stället sett lite på håll att det finns gamla ekar och misstänkte att det kan finnas mer att upptäcka. Ibland har man lite tur och denna gång var det fullträff. På flera platser klänger den väldigt sällsynta växten ärtvicker i enbuskar. Den har sin huvudsakliga svenska utbredning i Kinda, Linköping och Norrköping med ett ganska fåtal platser upp mot Stockholm och vid Östgötska kusten. Några områden även i västsverige och utanför Jönköping. Då är det alltid trevligt när man kan hitta en plats som inte verkar vara upptäckt sedan tidigare och se till att den bli skyddad från alltför stora ingrepp. Hann också med ett besök i en speciell miljö som nästan inte förekommer i södra delen av landet utan mest kan ses i norra Sverige. Det är rasrännor eller talus som det kanske heter där frostsprängningen har delat berget i mindre block som samlats i ett fält som är tämligen svårframkomligt. Ett mycket blockrikt område där det är bitvis livsfarligt att ta sig fram och mitt bland blocken ligger resterna efter ett vildsvin med underkäken och delar av halskotorna. På blocken växer dvärghäxört, springkorn och rikligt med stensöta tillsammans med den väldigt ovanliga stora revmossan.talus hovbyvildsvin skalle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *