11 januari 2019; Bomben kommer tidigt i år

Vintern är just nu snöfri vilket gör att till och med svampen växer i skogen. Jag ställer mig varje år denna fråga; hur kan en organism som till största delen består av vatten, växa i frusen mark när det är minusgrader. Måste handla om sockerarter som inte fryser. Bombmurklan brukar ju dyka upp precis när snön smälter men denna gång har den alltså redan börjat gå att hitta i den frusna mossa innan snön faller. Även den fleråriga myskmadran går ju lätt att känna igen på vintern.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *