1 november 2017; Biskop och sköld i skogen

biskopsmossagronskold

 

 

 

 

 

 

En mulen höstdag med en viss kyla i luften. Promenad i en äldre blandskog där död ved ligger lite här och var. Grova granlågor och halvt nedbrutna sälgstammar. När det finns mycket död ved kan man också hitta specialister som bara växer på detta underlag. Två av dessa är grön sköldmossa och biskopsmössa. På avstånd hörs dovhjortens brunstläte som mer är som ett grymtande och korsnäbbar och domherrar flyger runt i flock. Det är mycket höst nu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *