7 april 2017; Vårblomsterprakt

gullpudraDjupt inne i den fuktiga granskogen blommar några spännande blommor. Kanske inte de arter som man förväntar sig just i granskog. Just här är dock marken mer näringsrik och med ett visst inslag av kalk. Tibasten har blommat ett tag och nu börjar bladen titta fram. De rosa blommorna lyser i solen och ger en skarp kontrast mot alla gröna mossor. Blåsipporna blommar rikligt även i de mest skuggiga delarna av skogen där nästan hela marken är täckt med blåsippsblad tillsammans med tandrot och små plantor av ärtväxter där gökärt verkar vara vanligast. På den mer källpåverkade marken där vatten sipprar fram tack vare ytligt markvatten, börjar en riktig favorit att blomma. Det är gullpudra som i grunden är helt grön men ett svagt gult puder på toppen gör att den lyser i grönskan.blasippatibast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *