8 december 2015; Fortfarande höst över Omberg

mugrona ommasborgEfter att ha varit med om lite sjukhusvistelse börjar man återvända till det vardagliga och hösten bara fortsätter. Vid Ombergs norra del finns ett av de mest utbredda bestånden med murgröna som täcker på mark, berg och träd. Murgrönan är sällsynt och fridlyst och det är bara få platser där man hittar blommande exemplar men på Omberg finns några platser där den årligen blommar och sätter frukt. Förra veckans blåst har orsakat att material och växter svallats bort ganska högt upp på sluttningarna. Denna dag är det stilla över Vättern. Ser fram mot lite utflykter till helgen för att leta efter utter. Ommasborg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *